Ukraine

Famous People's Birthdays, Ukraine

Total 69 People, Page: 1 of 4 Next Sort By:

Yulia Tymoshenko

Nov 27

1960

Dnipropetrovsk

Politician

Yitzhak Ben-Zvi

Nov 24

1884

Poltava

 

Ivan Papanin

Nov 26

1894

Sevastopol

 

Leonid Chernovetskyi

Nov 25

1951

Kharkiv

Politician

Andriy Vorobei

Nov 29

1978

Donetsk

 

Morris Lapidus

Nov 25

1902

Odessa

Architect

Greg Silvermaster

Nov 27

1898

Odessa

Businessperson

Aleksander Ford

Nov 24

1908

Ukraine

Film Director

Nonna Mordyukova

Nov 25

1925

Donetsk Oblast

 

Anastasia Baburova

Nov 30

1983

Sevastopol

Journalist

Yuri Budanov

Nov 24

1963

Khartsyzk

 

Julia Brystiger

Nov 25

1902

Stryi

 

Stanisław Skalski

Nov 27

1915

Odessa

 

Piotr Stolyarsky

Nov 30

1871

Odessa

Teacher

Borys Paton

Nov 27

1918

Kiev

Scientist

Elena Vitrichenko

Nov 25

1976

Odessa

 

Oksana Khvostenko

Nov 27

1977

Chernihiv

Biathlete

Dmytro Tabachnyk

Nov 26

1963

Kiev

 

Jerzy Toeplitz

Nov 24

1909

Kharkiv

 

Maksym Feschuk

Nov 25

1985

Ukraine

 

Total 69 People, Page: 1 of 4 Next

About The Page: Birthdays of Famous People / Celebrity, in Next Week, Born in (or Nationality) Ukraine. Browse famous birthdays sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright 2019 BornGlorious.com | Contact | Terms of Use