Famous People's 🎂 Birthdays, November 14, Australia Celebrity Birthdays

    
 Australia  | November 14  | Sort By:
[Total 94 People]
Page: 1 of 5 Next >
Nov 14, 1969
Bellingen
Nov 14, 1980
Melbourne
Nov 14, 1978
Wellington
Nov 14, 1981
Australia
Nov 14, 1971
Melbourne
Nov 14, 1990
Melbourne
Nov 14, 1904
Kirkby-in-Ashfield
Nov 14, 1927
Burra
Nov 14, 1956
Sydney
Nov 14, 1942
Nov 14, 1952
Sydney
Nov 14, 1948
Adelaide
Nov 14, 1984
Perth

lisadevanna11

Nov 14, 1973
Nov 14, 1971
Queanbeyan
Nov 14, 1997
Sydney
Nov 14, 1947
Sydney
Nov 14, 1972
Glenelg
Nov 14, 1877
Melbourne
Nov 14, 1993
Auckland
[Total 94 People]
Page: 1 of 5 Next >