Famous Lawyers' 🎂 Birthdays, November, Germany

    
 Germany  | November  | Sort By:
Show All [Total 62 People]
Page: 1 of 4 Next >
Nov 10, 1483
Lutherstadt Eisleben
Nov 19, 1909
Vienna
Nov 14, 1874
Germany
Nov 16, 1902
Wiesbaden
Nov 29, 1862
Weißenburg in Bayern
Nov 23, 1865
Dresden
Nov 11, 1955
Brilon
Nov 10, 1906
Aurich
Nov 03, 1954
Wiesbaden
Nov 21, 1900
Teplice
Nov 14, 1912
Langenau
Nov 24, 1830
Klingenmünster
Nov 15, 1934
Wanzleben
Nov 04, 1956
Landstuhl
Nov 10, 1887
Bamberg
Nov 23, 1958
Hamburg
Nov 23, 1943
Hersbruck
Nov 23, 1877
Berlin
Nov 15, 1903
Wilhelmshaven
Nov 01, 1923
Düsseldorf
[Total 62 People]
Page: 1 of 4 Next >