Famous People's 🎂 Birthdays, November 01, Norway Celebrity Birthdays

    
 Norway  | November 01  | Sort By:
[Total 44 People]
Page: 1 of 3 Next >
Nov 01, 1962
Oslo
Nov 01, 1902
Bergen
Nov 01, 1975
Skedsmo
Nov 01, 1940
Oslo
Nov 01, 1960
Orkdal
Nov 01, 1920
Asker
Nov 01, 1979
Bergen
Nov 01, 1977
Oslo
Nov 01, 1962
Nov 01, 1977
Oslo
Nov 01, 1948
Nov 01, 1863
Vallersund
Nov 01, 1931
Fredrikstad
Nov 01, 1968
Nov 01, 1953
Kristiansand
Nov 01, 1962
Bangsund
Nov 01, 1866
Svelvik
Nov 01, 1906
Skien
Nov 01, 1904
Nov 01, 1987
Kristiansand
[Total 44 People]
Page: 1 of 3 Next >