Famous People's 🎂 Birthdays, November 23, Norway Celebrity Birthdays

    
 Norway  | November 23  | Sort By:
[Total 45 People]
Page: 1 of 3 Next >
Nov 23, 1972
Stavanger
Nov 23, 1972
Bømlo
Nov 23, 1931
Norway
Nov 23, 1946
Bø i Telemark
Nov 23, 1892
Trondheim
Nov 23, 1863
Skanderborg
Nov 23, 1937
Nov 23, 1990
Trondheim
Nov 23, 1815
Nov 23, 1806
Christiania
Nov 23, 1842
Moss
Nov 23, 1790
Sekken
Nov 23, 1869
Oslo
Nov 23, 1914
Kongsberg
Nov 23, 1950
Øystese
Nov 23, 1931
Oslo
Nov 23, 1840
Nov 23, 1947
Nov 23, 1868
Vegårshei
Nov 23, 1852
Åmot
[Total 45 People]
Page: 1 of 3 Next >