Famous People's 🎂 Birthdays, November 25, Norway Celebrity Birthdays

    
 Norway  | November 25  | Sort By:
[Total 41 People]
Page: 1 of 3 Next >
Nov 25, 1930
Nøtterøy
Nov 25, 1997
Lyngdal
Nov 25, 1930
Glemmen
Nov 25, 1985
Tromsø municipality
Nov 25, 1969
Trondheim
Nov 25, 1972
Sørreisa
Nov 25, 1974
Haugesund
Nov 25, 1881
Christiania
Nov 25, 1980
Leikanger

Nov 25, 1954
Asker
Nov 25, 1857
Trondheim
Nov 25, 1928
Nov 25, 1886
Nov 25, 1978
Oslo
Nov 25, 1946
Oslo
Nov 25, 1743
Farsund
Nov 25, 1953
Oslo
Nov 25, 1994
Førde
Nov 25, 1960
Nov 25, 1866
Bergen
[Total 41 People]
Page: 1 of 3 Next >