Famous People's 🎂 Birthdays, November 25, Norway Celebrity Birthdays

    
 Norway  | November 25  | Sort By:
[Total 41 People]
Page: 1 of 3 Next >
Nov 25, 1930
Nøtterøy
Nov 25, 1997
Lyngdal
Nov 25, 1972
Sørreisa
Nov 25, 1985
Tromsø municipality
Nov 25, 1930
Glemmen
Nov 25, 1969
Trondheim
Nov 25, 1954
Asker
Nov 25, 1928
Nov 25, 1857
Trondheim
Nov 25, 1974
Haugesund
Nov 25, 1881
Christiania
Nov 25, 1980
Leikanger

Nov 25, 1902
Nov 25, 1851
Modum
Nov 25, 1982
Stavanger
Nov 25, 1893
Hornnes
Nov 25, 1804
Lårdal
Nov 25, 1898
Larvik
Nov 25, 1928
Nov 25, 1968
[Total 41 People]
Page: 1 of 3 Next >