Famous People's 🎂 Birthdays, Norway

    
 Norway  | November 26  | Sort By:
[Total 35 People]
Page: 1 of 2 Next >
Nov 26, 1869
Marlborough House
Nov 26, 1996
Kristiansand
Nov 26, 1942
Fet
Nov 26, 1987
Bekkestua
Nov 26, 1962
Oslo
Nov 26, 1951
Svolvær
Nov 26, 1912
Elverum
Nov 26, 1883
Kristiansand
Nov 26, 1944
Nov 26, 1823
Trondheim
Nov 26, 1954
Trondheim
Nov 26, 1968
Nov 26, 1944
Naustdal
Nov 26, 1986
Nov 26, 1908
Oslo
Nov 26, 1971
Porsgrunn
Nov 26, 1923
Nov 26, 1838
Modum
Nov 26, 1618
Bremervörde
Nov 26, 1897
[Total 35 People]
Page: 1 of 2 Next >