Famous Handball players' 🎂 Birthdays, Norway

    
 Norway  | November  | Sort By:
Show All [Total 18 People]
Nov 29, 1967
Nov 09, 1996
Oslo
Nov 25, 1985
Tromsø municipality
Nov 14, 1992
Elverum

erikttoft

Nov 13, 1991
Kongsvinger
Nov 12, 1996
Skien
Nov 29, 1976
Trondheim
Nov 03, 1988
Tønsberg
Nov 17, 1971
Lørenskog
Nov 25, 1946
Oslo
Nov 18, 1946
Oslo
Nov 03, 1987
Nov 18, 1989
Sandefjord
Nov 23, 1958
Porsgrunn
Nov 12, 1984
Sandefjord
Nov 21, 1964
Frosta
Nov 30, 1983
Trondheim
Nov 07, 1959
[Total 18 People]