Famous Judges' 🎂 Birthdays, November, Norway

    
 Norway  | November  | Sort By:
Show All [Total 17 People]
Nov 10, 1857
Voss
Nov 05, 1917
Christiania
Nov 02, 1779
Skaun
Nov 28, 1950
Oslo
Nov 20, 1863
Nov 18, 1754
Trondheim
Nov 09, 1951
Nov 19, 1948
Nov 26, 1618
Bremervörde
Nov 19, 1744
Sørum
Nov 30, 1865
Fredrikstad
Nov 08, 1949
Stavanger
Nov 17, 1859
Nov 16, 1832
Bergen
Nov 14, 1798
Bærum
Nov 02, 1850
Vang
Nov 19, 1875
[Total 17 People]