Famous Journalists' 🎂 Birthdays, November, Norway

    
 Norway  | November  | Sort By:
Show All [Total 72 People]
Page: 1 of 4 Next >
Nov 12, 1962
Oslo
Nov 22, 1906
Porsgrunn
Nov 16, 1958
Larvik
Nov 01, 1902
Bergen
Nov 06, 1833
Modum
Nov 14, 1936
Kristiansand
Nov 08, 1961
Kazan

Nov 10, 1883
Christiania
Nov 05, 1963
Mandal
Nov 15, 1859
Christiania
Nov 30, 1965
Kirkenes
Nov 14, 1960
Trondheim
Nov 17, 1984
Hemsedal
Nov 05, 1962
Haugesund
Nov 10, 1960
Drammen
Nov 06, 1931
Sande
Nov 23, 1937
Nov 25, 1972
Sørreisa
Nov 23, 1869
Oslo
Nov 04, 1921
Christiania
[Total 72 People]
Page: 1 of 4 Next >