Famous Actors' 🎂 Birthdays, Norway

    
 Norway  | November  | Sort By:
Show All [Total 57 People]
|< First < Prev Page: 2 of 3 Next >
Nov 23, 1863
Skanderborg
Nov 25, 1930
Glemmen
Nov 09, 1902
Oslo
Nov 02, 1979
Stavanger
Nov 19, 1969
Nov 15, 1911
Christiania
Nov 24, 1929
Oslo
Nov 03, 1920
Oslo
Nov 04, 1862
Molde
Nov 15, 1909
Brussels
Nov 13, 1986
Oslo
Nov 10, 1940
Oslo
Nov 19, 1813
Copenhagen
Nov 01, 1931
Buffalo
Nov 06, 1956
Sarpsborg
Nov 19, 1971
Kristiansand
Nov 13, 1922
Christiania
Nov 10, 1902
Christiania
Nov 16, 1762
Nov 26, 1908
Oslo
[Total 57 People]
|< First < Prev Page: 2 of 3 Next >