Famous Physicians' 🎂 Birthdays, November, Norway

    
 Norway  | November  | Sort By:
Show All [Total 19 People]
Nov 14, 1886
Grimstad
Nov 09, 1910
Oslo
Nov 17, 1928
Odda
Nov 28, 1933
Nov 01, 1906
Skien
Nov 10, 1871
KwaZulu-Natal
Nov 23, 1938
Nov 28, 1799
Bergen
Nov 23, 1888
Trondheim
Nov 13, 1872
Drammen
Nov 12, 1777
Nov 14, 1942
Bergen
Nov 12, 1883
Nov 05, 1900
Nov 23, 1852
Åmot
Nov 26, 1954
Trondheim
Nov 02, 1877
Nov 14, 1862
Rødenes
Nov 23, 1865
[Total 19 People]