Famous Musicians' 🎂 Birthdays, November, Norway

    
 Norway  | November  | Sort By:
Show All [Total 33 People]
Page: 1 of 2 Next >

2 Fenriz

Nov 28, 1971
Norway
Nov 01, 1962
Oslo
Nov 18, 1976
Jessheim
Nov 21, 1975
Bergen
Nov 27, 1974
Bergen
Nov 28, 1975
Oslo
Nov 19, 1974
Oslo
Nov 08, 1956
Karasjok
Nov 27, 1968
Oslo
Nov 11, 1975
Nov 13, 1958
Gothenburg
Nov 05, 1962
Ålesund
Nov 07, 1974
Oslo
Nov 28, 1812
Trondheim
Nov 06, 1982
Steinkjer
Nov 21, 1926
Fister
Nov 30, 1959
Hamar Municipality
Nov 26, 1951
Svolvær
Nov 18, 1914
Eastern Norway
[Total 33 People]
Page: 1 of 2 Next >