Famous Politicians' 🎂 Birthdays, November 22, Norway

    
 Norway  | November 22  | Sort By:
Show All [Total 11 People]
Nov 22, 1906
Porsgrunn
Nov 22, 1947
Bergen
Nov 22, 1848
Bergen
Nov 22, 1925
Nov 22, 1838
Christiania
Nov 22, 1906
Kristiansund Municipality
Nov 22, 1913
Nov 22, 1764
Lånke
Nov 22, 1951
Nov 22, 1905
Nov 22, 1963
[Total 11 People]