Famous Painters' 🎂 Birthdays, November, Russia

    
 Russia  | November  | Sort By:
Show All [Total 59 People]
Page: 1 of 3 Next >
Nov 26, 1847
Copenhagen
Nov 08, 1711
Lomonosovo
Nov 10, 1890
Pochinok
Nov 08, 1863
Vyborg
Nov 03, 1883
Novocherkassk
Nov 12, 1919
Irkutsk
Nov 21, 1924
Ufa
Nov 12, 1931
Moscow
Nov 18, 1900
Nakhichevan-on-Don
Nov 14, 1866
Krasnoborsk, Arkhangelsk Oblast
Nov 17, 1878
Saratov
Nov 22, 1965
Saint Petersburg
Nov 29, 1928
Baku
Nov 24, 1960
Moscow
Nov 23, 1890
Moscow
Nov 27, 1972
Krasny Voskhod, Iglinsky District, Republic of Bashkortostan
Nov 22, 1907
Saint Petersburg
Nov 30, 1939
Moscow
Nov 14, 1986
Simferopol
[Total 59 People]
Page: 1 of 3 Next >