Famous Zoologists' 🎂 Birthdays, November, United Kingdom

    
 United Kingdom  | November  | Sort By:
Show All [Total 39 People]
Page: 1 of 2 Next >
Nov 29, 1627
Black Notley
Nov 27, 1960
United Kingdom
Nov 08, 1905
Evesham
Nov 29, 1849
Stoke Newington
Nov 30, 1866
Paisley
Nov 05, 1787
Dumfries
Nov 23, 1919
Egypt
Nov 11, 1793
Edinburgh
Nov 04, 1829
Wootton St Lawrence
Nov 30, 1831
Stratford-upon-Avon
Nov 08, 1878
Carmarthen
Nov 22, 1962
Nov 01, 1899
United Kingdom
Nov 14, 1844
Wandsworth
Nov 10, 1851
Edinburgh
Nov 23, 1864
Sheffield
Nov 14, 1909
Birmingham
Nov 05, 1900
Penzance
Nov 14, 1919
Newhall, Derbyshire
Nov 03, 1860
Dorset
[Total 39 People]
Page: 1 of 2 Next >