Famous Authors' 🎂 Birthdays, November, United Kingdom

    
 United Kingdom  | November  | Sort By:
Show All [Total 62 People]
Page: 1 of 4 Next >
Nov 10, 1960
Portchester

Nov 08, 1954
Nagasaki
Nov 10, 1944
St Albans
Nov 05, 1926
London Borough of Hackney
Nov 19, 1960
London
Nov 16, 1970
Barnet
Nov 09, 1937
Litherland
Nov 08, 1991
Hammersmith
Nov 23, 1967
United Kingdom
Nov 29, 1965
Marlborough
Nov 15, 1941
Helsby
Nov 02, 1960
Hereford
Nov 25, 1890
Bristol
Nov 12, 1911
Barton-upon-Humber
Nov 20, 1915
Kuala Lumpur
Nov 01, 1896
London
Nov 19, 1920
Dover
Nov 13, 1873
Bradford
Nov 01, 1888
Kolkata
Nov 27, 1976
[Total 62 People]
Page: 1 of 4 Next >