Famous Politicians' 🎂 Birthdays, November, United Kingdom

    
 United Kingdom  | November  | Sort By:
Show All [Total 881 People]
Page: 1 of 45 Next >
Nov 30, 1874
Blenheim Palace
Nov 16, 1896
Westminster
Nov 19, 1600
Dunfermline Palace
Nov 15, 1977
St. Mary's Hospital
Nov 04, 1470
Westminster Abbey
Nov 30, 1936
Worcester
Nov 04, 1957
General Lying-In Hospital

Nov 22, 1913
Lowestoft
Nov 22, 1428
Norwich
Nov 01, 1966
London

Nov 26, 1953
Hammersmith

Nov 25, 1921
British Hong Kong
Nov 15, 1897
Tredegar
Nov 10, 1565
Herefordshire
Nov 02, 1977
Westcliff-on-Sea
Nov 22, 1969
Sutton
Nov 30, 1554
Kent
Nov 27, 1874
Motal
Nov 16, 1956
Nov 01, 1762
Mayfair
[Total 881 People]
Page: 1 of 45 Next >