Famous People's 🎂 Birthdays, November 16, United States Celebrity Birthdays

    
 United States  | November 16  | Sort By:
[Total 771 People]
Page: 1 of 39 Next >
Nov 16, 1967
San Francisco
Nov 16, 1993
Staten Island

petedavidson

Nov 16, 1977
Manhattan

mgyllenhaal

Nov 16, 1972
Houston
Nov 16, 1970
New York City
Nov 16, 1907
Cleveland
Nov 16, 1946
Paonia
Nov 16, 1958
Fremont

marghelgenberger

Nov 16, 1963
Sindri
Nov 16, 1896
Borowy Las
Nov 16, 1990
Los Angeles
Nov 16, 1972
Salinas
Nov 16, 1986
New York City
Nov 16, 1982
Lake Wales
Nov 16, 1983
Colorado Springs
Nov 16, 1984
Gaithersburg
Nov 16, 2006
Golconda
Nov 16, 1958
Queens
Nov 16, 1972
Palm Springs
[Total 771 People]
Page: 1 of 39 Next >