Famous Jazz musicians' 🎂 Birthdays, Yesterday, United States

    
 United States  | Yesterday Nov-27  | Sort By:
Show All [Total 18 People]
Nov 27, 1965
New York City
Nov 27, 1952
Milwaukee
Nov 27, 1953
Wausaukee
Nov 27, 1945
Cheltenham
Nov 27, 1960
Windom
Nov 27, 1962
Hagerstown

Nov 27, 1966
Los Angeles
Nov 27, 1965
Berlin
Nov 27, 1992
Queens

Nov 27, 1904
Louisiana
Nov 27, 1907
Monticello
Nov 27, 1964
Brooklyn
Nov 27, 1877
St. James Parish
Nov 27, 1945
Nov 27, 1902
Chicago
Nov 27, 1964
Austin
Nov 27, 1957
Lynwood
Nov 27, 1937
Los Angeles
[Total 18 People]