Famous University teachers' 🎂 Birthdays, United States

    
 United States  | November 19  | Sort By:
Show All [Total 30 People]
Page: 1 of 2 Next >
Nov 19, 1909
Vienna
Nov 19, 1959
Chicago

Nov 19, 1875
Honolulu
Nov 19, 1926
Duncan
Nov 19, 1899
Winchester
Nov 19, 1936
Hsinchu
Nov 19, 1958
Livingston
Nov 19, 1912
Iași
Nov 19, 1926
Vienna
Nov 19, 1887
Canton
Nov 19, 1929
Winnipeg
Nov 19, 1950
Kansas City
Nov 19, 1939
Cleveland
Nov 19, 1939
New York City
Nov 19, 1797
New York City
Nov 19, 1936
Washington, D.C.
Nov 19, 1922
Mount Vernon
Nov 19, 1934
Washington, D.C.
Nov 19, 1928
Fort Worth
Nov 19, 1964
[Total 30 People]
Page: 1 of 2 Next >