Famous Judges' 🎂 Birthdays, November 17, United States

    
 United States  | November 17  | Sort By:
Show All [Total 29 People]
Page: 1 of 2 Next >
Nov 17, 1762
Nov 17, 1904
Knoxville
Nov 17, 1956
Drexel Hill
Nov 17, 1776
Berkeley County
Nov 17, 1927
Cape Girardeau
Nov 17, 1915
Rosslyn
Nov 17, 1907
New York City
Nov 17, 1961
Nov 17, 1880
Springfield
Nov 17, 1764
Middletown
Nov 17, 1946
Nov 17, 1920
Hubbard
Nov 17, 1789
Nov 17, 1910
Portsmouth
Nov 17, 1925
Mount Holly Township
Nov 17, 1888
Crescent City
Nov 17, 1786
Bridgewater
Nov 17, 1860
New Bedford
Nov 17, 1801
Wallingford
Nov 17, 1870
Windsor
[Total 29 People]
Page: 1 of 2 Next >