Famous Judges' 🎂 Birthdays, November 22, United States

    
 United States  | November 22  | Sort By:
Show All [Total 19 People]
Nov 22, 1868
Detroit
Nov 22, 1889
Carroll County
Nov 22, 1806
Franklin
Nov 22, 1814
Watertown
Nov 22, 1963
Yazoo City
Nov 22, 1959
Charlotte
Nov 22, 1930
Philadelphia
Nov 22, 1928
Rochester
Nov 22, 1921
Malden
Nov 22, 1900
Brookline
Nov 22, 1873
Kosse
Nov 22, 1897
Budapest
Nov 22, 1903
Pueblo
Nov 22, 1763
Woodbury
Nov 22, 1917
Nov 22, 1945
Bay City
Nov 22, 1791
Cynthiana
Nov 22, 1916
Louisville
Nov 22, 1814
Keeseville
[Total 19 People]