Famous Historians' 🎂 Birthdays, November 20, United States

    
 United States  | November 20  | Sort By:
Show All [Total 10 People]
Nov 20, 1917
North Wilkesboro
Nov 20, 1940
New York City
Nov 20, 1855
Grass Valley
Nov 20, 1881
Kutaisi
Nov 20, 1878
Westfield
Nov 20, 1944
Nov 20, 1939
United States of America
Nov 20, 1909
Harrisonville
Nov 20, 1886
Springfield
Nov 20, 1939
Birmingham
[Total 10 People]