Famous Stage actors' 🎂 Birthdays, November 30, United States

    
 United States  | November 30  | Sort By:
Show All [Total 18 People]
Nov 30, 1952
Chicago

Nov 30, 1955
Westbury
Nov 30, 1918
New York City
Nov 30, 1920
St. Louis
Nov 30, 1950
Philadelphia
Nov 30, 1960
Knoxville
Nov 30, 1925
United States of America
Nov 30, 1981
New Haven
Nov 30, 1940
Philadelphia
Nov 30, 1901
Corsicana
Nov 30, 1930
Brooklyn
Nov 30, 1894
Columbus
Nov 30, 1973
Janesville
Nov 30, 1936
Sparta
Nov 30, 1978
Jersey City
Nov 30, 1883
San Francisco
Nov 30, 1880
Boston
Nov 30, 1859
San Francisco
[Total 18 People]