Famous Screenwriters' 🎂 Birthdays, November 12, United States

    
 United States  | November 12  | Sort By:
Show All [Total 21 People]
Page: 1 of 2 Next >
Nov 12, 1980
London
Nov 12, 1943
New York City
Nov 12, 1962
Brooklyn
Nov 12, 1923
Lynn
Nov 12, 1975
Marysville

guybranum

Nov 12, 1969
Mayville
Nov 12, 1965
Hollywood
Nov 12, 1874
Nassau
Nov 12, 1937
Brooklyn
Nov 12, 1920
Detroit
Nov 12, 1962
Nov 12, 1931
San Francisco
Nov 12, 1965
Minneapolis
Nov 12, 1952
Canandaigua
Nov 12, 1971
New York City
Nov 12, 1955
Easton
Nov 12, 1870
Coldwater
Nov 12, 1864
New York City
Nov 12, 1961
Washington, D.C.
Nov 12, 1970
Washington, D.C.
[Total 21 People]
Page: 1 of 2 Next >