Famous Basketball players' 🎂 Birthdays, November 12, United States

    
 United States  | November 12  | Sort By:
Show All [Total 25 People]
Page: 1 of 2 Next >
Nov 12, 1988
Long Beach
Nov 12, 1992
Columbus
Nov 12, 1979
Melrose Park
Nov 12, 1957
Baltimore
Nov 12, 1995
Staten Island
Nov 12, 1967
Greenwood
Nov 12, 1988
Cleveland
Nov 12, 1981
Lynn
Nov 12, 1975
Port Jervis
Nov 12, 1995
Houston
Nov 12, 1988
Tacoma
Nov 12, 1975
Riverside
Nov 12, 1990
Huntsville
Nov 12, 1945
Tacoma
Nov 12, 1951
Chicago
Nov 12, 1937
Wichita
Nov 12, 1985
Austin
Nov 12, 1988
Lancaster
Nov 12, 1975
Roosevelt
Nov 12, 1923
Versailles
[Total 25 People]
Page: 1 of 2 Next >