Famous Lawyers' 🎂 Birthdays, November 12, United States

    
 United States  | November 12  | Sort By:
Show All [Total 60 People]
Page: 1 of 3 Next >
Nov 12, 1908
Nashville
Nov 12, 1936
Savannah
Nov 12, 1949
Providence

Nov 12, 1971
Dongshigu
Nov 12, 1938
Arkansas City
Nov 12, 1869
Paintsville
Nov 12, 1952
Roanoke
Nov 12, 1877
Highgate
Nov 12, 1936
Macon
Nov 12, 1948
Duluth
Nov 12, 1782
Westmoreland County
Nov 12, 1897
Jackson
Nov 12, 1960
Indianapolis
Nov 12, 1953
Washington, D.C.
Nov 12, 1836
Blairgowrie and Rattray
Nov 12, 1770
Philadelphia
Nov 12, 1940
New York City
Nov 12, 1974
Crockett
Nov 12, 1946
Nov 12, 1916
Detroit
[Total 60 People]
Page: 1 of 3 Next >