Famous People's 🎂 Birthdays, November 16, World Celebrity Birthdays

    
 World  | November 16  | Sort By:
[Total 3011 People]
Page: 1 of 151 Next >
Nov 16, 1967
San Francisco
Nov 16, 1896
Westminster
Nov 16, 1993
Staten Island

petedavidson

Nov 16, 1977
Manhattan

mgyllenhaal

Nov 16, 1972
Houston
BC Nov 16, 0042
Rome
Nov 16, 1970
New York City
Nov 16, 1907
Cleveland
Nov 16, 1946
Paonia
Nov 16, 1930
Ogidi, Anambra
Nov 16, 1985
Mumbai

adityaroykapuryaitsme

Nov 16, 1974
Salford

paulscholesaaa

Nov 16, 1991
Yongin

phs1116

Nov 16, 1952
Sonobe
Nov 16, 1958
Fremont

marghelgenberger

16 Bol Bol

Nov 16, 1999
Khartoum
Nov 16, 1963
Sindri
Nov 16, 1896
Borowy Las
Nov 16, 1990
Los Angeles
Nov 16, 1930
Corleone
[Total 3011 People]
Page: 1 of 151 Next >