Famous Painters' 🎂 Birthdays, November, World

    
 World  | November  | Sort By:
Show All [Total 1856 People]
Page: 1 of 93 Next >
Nov 30, 1874
Blenheim Palace
Nov 14, 1948
Buckingham Palace
Nov 28, 1757
London
Nov 07, 1943
Fort Macleod


jonimitchellcom

Nov 14, 1840
Paris
Nov 15, 1887
Sun Prairie
Nov 21, 1840
Buckingham Palace
Nov 12, 1977
Lincoln County
Nov 26, 1847
Copenhagen
Nov 24, 1864
Albi
Nov 21, 1898
Lessines
Nov 09, 1984
Incheon
Nov 29, 1835
Beijing
Nov 11, 1925
Dayton
Nov 01, 1887
Manchester
Nov 30, 1825
La Rochelle
Nov 08, 1946
Kitts Green
Nov 10, 1697
London
Nov 22, 1969
Tehran
Nov 15, 1920
Mesa
[Total 1856 People]
Page: 1 of 93 Next >