China

Famous People's Death Anniversary, China

Total 21 People, Page: 1 of 2 Next Sort By:

Yip Man

Dec 02

1972

Foshan

 

Peng Dehuai

Nov 29

1974

Hunan

 

Shiing-Shen Chern

Dec 03

2004

Jiaxing

Mathematician

Bai Chongxi

Dec 01

1966

Guilin

Warlord

Mary Hayley Bell

Dec 01

2005

Shanghai

Novelist

Thomas Torrance

Dec 02

2007

Chengdu

 

Kui Lee

Dec 03

1966

Shanghai

Songwriter

Huisheng

Dec 04

1957

 

 

Lee Huan

Dec 02

2010

Hankou

Politician

Wu Changshuo

Nov 29

1927

 

Artist

Dec 04

1950

 

 

Ren Jian-Hui

Nov 29

1989

Nanhai

Actor

Wu Youxun

Nov 30

1977

Gao'an

Physicist

Li Keran

Dec 05

1989

Xuzhou

Artist

Yao Yilin

Dec 01

1994

Hong Kong

 

Liu Binyan

Dec 05

2005

Changchun

Writer

Jun Fukuda

Dec 03

2000

Manchuria

 

Tan SauGuan

Dec 01

1863

Guigang

 

Wen Zongyao

Nov 30

1947

Taishan

 

Mu Chu

Nov 29

2007

China

Actor

Total 21 People, Page: 1 of 2 Next


About The Page: Death Anniversary of Famous People / Celebrity, in This Week, Born in (or Nationality) China. Browse famous death anniversary sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright 2018 BornGlorious.com | Contact